12 gode grunde til at købe økologiske blomster:

1. Planter, der ikke skal spises, må sprøjtes ubegrænset. Det betyder, at de er sprøjtet 10-100 gange mere end et æble.
2. Det er sprøjtemidler som pesticider, stråforkortning, Chlormeguat-chorid (CCC) og Methylbromid, der benyttes.
3. Methylbromid er en ætsende gasart, der er meget skadelig for vandmiljøet og ozonlaget.
4. CCC hæmmer plantens vækst. Grise fodret med CCC får færre smågrise og deres appetit og vækst påvirkes.
5. Vore gartneriarbejdere må bære handsker og maske i væksthusene for ikke at få astma og allergi.
6. I Equador går kvinderne med små børn på ryggen og plukker sprøjtede blomster uden beskyttelse.
7. Vi lever med giftige stueplanter hele døgnet i vores hjem, på arbejdspladsen og i institutionerne.
8. Det er på tide, at vi forbrugere gør en indsats for jordens overlevelse og vore børns fremtid.
9. Hvad vil det ikke betyde for miljøet, hvis vi alle skiftede vore stueplanter og afskårne blomster ud med økologiske?
10. Det siges, at økologiske blomster holder længere og er mere intense i farven.
11. Du kan være med til at støtte de få små økologiske gartnerier, der findes.
12. Du kan være med til, at flere gartnerier tør omlægge til økologi.

Det eneste, du skal gøre, er at skifte dine stueplanter ud med økologiske!

Se mere her